Comunicat de presa Meron Polus

Comunicat de presă

Data: 14.12.2020

 

MERON POLUS SRL 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în contextul crizei provocate de COVID-19.

Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM urilor ca reactie la pandemia COVID-19 Prioritatea de Investitii 3d – Sprijinirea Capacitatii IMM urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si internationale si de a se angaja in procesele de inovare

Masura 2 – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020

 

MERON POLUS SRL,  cu sediul în jud. CLUJ, localitatea Cluj-Napoca, str. Str. IOAN OARGA, nr. 58, derulează, începând cu luna decembrie, proiectul  depus in cadrul Masurii 2 – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. M2-2303/09.12.2020 încheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Cluj-Napoca , denumita in continuare AIMMAIPE.

Valoarea totală a proiectului este de 497922.975 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 432976.5 lei. 

Proiectul se implementează pe o durată de 180 zile, judeţul Cluj, localitatea Floreşti, strada Avram Iancu, nr. 492-500, cod poştal 407280, Polus H-443


Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Nume persoană contact: Sergiu-David Felderean
Funcţie: Administrator
Tel: 074296525, e-mail: sergiu@meron.coffee

 

MERON POLUS SRL

Screenshot 2020-12-14 at 16.09.53

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!