REGULAMENT CONCURS SONO BEAUTY LUXURY SPA

Organizatorul activității promoționale

Organizatorul activității promoționale cu tema « CONCURS – SONO BEAUTY LIFTING » este SC LIBERO ADVERTISING SRL cu sediul în Floreşti, Str. Valea Girboului, nr. 10, Județul Cluj, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/1126/2009, având C.U.I. RO25590497, deschis la Banca ING reprezentată prin Bogdan Ciocian, în calitate de Administrator.

 Tipul de activitate promoțională

Această activitate reprezintă o promoție de tip concurs și se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la activitatea promoțională, așa cum sunt aceștia identificați în continuare.

În desfășurarea prezentei activități, SC LIBERO ADVERTISING SRL nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe site-ul INSTAGRAM și nu urmărește atragerea de date de pe Instagram sau furnizarea de date către Instagram. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor acestei rețele sociale.
Organizatorul activității promoționale nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Instagram. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.
Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Instagram pentru participarea la prezenta activitate.
Această activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cuInstagram.
În desfășurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni: plasarea unui comentariu la postarea originală de concurs, pe pagina de Instagram THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/) sau pe pagina LUXURY SPA CLUJ (https://www.instagram.com/luxuryspa_cluj/).

Regulamentul oficial al activității promoționale

Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit la adresa https://thewoman.ro/concurs-sono-beauty-luxury-spa/
Participarea la această activitate promoțională echivalează cu/implică cunoașterea si acceptarea integrală şi necondiționată de către orice participant a prevederilor și aplicării prezentului regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea prealabilă a acestora pe pagina oficială de Instagram a THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro//).

Criterii de eligibilitate pentru participanți

La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 14 ani, cu domiciliul în România.
Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a se prezenta personal și a ridica premiul în condițiile în care este ales ca și câștigător potențial, într-un interval de maxim 3 zile de la anunțarea câștigului. Locul de ridicare al premiului este adresa de domiciliu declarata a castigatorului.
În cazul în care participantul se înscrie în activitatea promoțională, dar nu are capacitatea de a ridica premiul, și este ales ca potențial câștigător, Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate privind incapacitatea câștigătorului de a-și îndeplini condițiile de acordare a premiului.
SC LIBERO ADVERTISING SRL  își asumă sarcina de a expedia premiul câștigătorului la adresa menționată, pentru ridicarea premiului.

În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitățile de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.
La această activitate promoțională nu pot participa angajaţii sau colaboratorii societăţii SC LIBERO ADVERTISING SRL și orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în parteneriat cu SC LIBERO ADVERTISING SRL din Cluj Napoca, în baza unei relaţii contractuale cu cei menționați anterior.
Durata și locul de desfășurare al concursului
Concursul se va organiza în perioada 09 aprilie 2020, ora 14:00 și 16 aprilie 2020, ora 23:59.
Concursul se desfășoară pe paginia oficiala de Instagram THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).

Înscrierea în concurs
Pentru a se înscrie în prezenta activitate, orice persoană trebuie să aibă cont de utilizator pe site-ul instragram.com, completat cu o adresă de email validă și nume/prenume.
În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele/prenumele reale, câștigătorul/câștigătoarea anunțat/-ă pe https://www.instagram.com/thewoman.ro/ sunt obligați să furnizeze numele și prenumele real, adresa de email și un număr de telefon pentru validare prin mesaj trimis către pagina oficială instagram a THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/.
SC LIBERO ADVERTISING SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.
Înainte de începerea concursului și după încetarea lui, înscrierea în concurs și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în regulamentul oficial nu conferă dreptul de a participa la concurs.
Înscrierea în această activitate echivalează cu/implică faptul că participanții au luat la cunoștință și au acceptat, integral și necondiționat, atat regulamentul oficial de desfășurare al concursului, cât și toate reglementările instagram legate de utilizarea acestui site, fiind direct răspunzători în cazul încălcării unei prevederi specifice acestor reglementări.
Mecanismul concursului
Pentru a participa la această activitate promoțională, orice participant trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

- să urmareasca paginile oficiale de instagram @thewoman.ro @luxuryspa_cluj 

- să lase un comentariu la postarea de concurs 

- să provoace alte persoane prin etichetarea conturilor lor de pe instagram.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comentariile publicate care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a postărilor ce nu respectă cerințele concursului, nu mențin un limbaj civilizat sau constituie un atac la adresa brandului sau regulilor de moralitate.
Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat, precum și acele comentarii care nu au legătură cu obiectul activității promoționale.
Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de stergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus sau neîndeplinirii cumulative a tuturor cerințelor specificate mai sus, Organizatorul nu va considera ca validă respectiva participare.

Premiile acordate

În cadrul acestui concurs va fi oferit un premiu care consta in tratament Sono Beauty oferit de catre Luxury Spa Cluj, in valoare de  500 lei.

Premiul anunțat în concurs se va acorda așa cum a fost anunțat în regulament; el nu se poate schimba cu altceva și nici nu i se poate acorda câștigătorului contravaloarea în bani.

Premiul va fi revendicat în termen de maxim 3 zile de la data anunțului oficial al castigatorului, mesaj postat pe pagina oficiala de Instagram THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).
În măsura în care un câștigător nu poate beneficia în final de premiul câștigat, din cauza nerespectării unor condiții specifice de concurs (nu se poate deplasa pentru ridicarea premiului din motive obiective sau din alte cauze independente de voința sa), premiul se va acorda unei rezerve, în ordinea stabilită conform jurizării.

Desemnarea câștigătorului

Toate comentariile valide vor fi lăsate pe pagina de Facebook THE WOMAN, unde vor fi centralizate și vor putea fi vizualizate alături de numele participantului.
Fiecare comentariu care respectă toate criteriile de concurs va fi supus unui proces de jurizare. Juriul este alcătuit din echipa LIBERO EVENTS și LUXURY SPA. Câștigătorul va fi desemnat pe baza de extragere prin random.org.
Câștigătorul va fi desemnat în data de 1 AUGUST 2020, la ora 11.00. El va fi contactat prin Instagram Messenger. Un participant poate să publice maxim 5 comentarii cu raspunsuri diferite. Dacă un participant înscrie mai multe comentarii cu același răspuns, un singur comentariu va fi validat în concurs.
Nu se acceptă contestații ulterioare referitoare la deciziile juriului.
Persoanele care dețin a treia, respectiv a patra poziție în clasament după cea a câștigătorului vor fi considerate rezerve.
Dacă, la verificarea finală, câștigătorul desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat şi va fi contactată persoana desemnată ca rezerva 1, conform algoritmului de mai sus. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura până la epuizarea rezervelor.
Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina https://www.instagram.com/thewoman.ro/

Responsabilități
Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.
Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participante la concurs, dacă va considera că aceasta este licențios sau indecent.
Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea THE WOMAN, al concursului sau al concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.
Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.
Taxe și impozite
Atunci când este cazul, organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.
Încetarea concursului înainte de termen
Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit.
Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii al Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la activitatea promoțională ulterior încheierii acesteia.
Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, urmatoarele:

– Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

– Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare al premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs:

– nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după momentul preluării lor de către câștigător;

– sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

– nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

– își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul).