Educația profesională vs Educația antreprenorială

„Educația este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native, pentru virtute, ale acelora care dispun de ele”

(Platon)

Educația este un drept fundamental al omului, evoluează și se schimbă de la o etapă la alta, în funcție de transformările structurale ce se produc în cadrul societății, fiind o acțiune specific umană, o activitate socială complex, care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat.

Conceptul de „educație” provine din limba latină, derivând din substantivul „education”, care înseamnă „creștere”, „hrănire”, „cultivare”, prin esența ei fiind implicată în complexul proces al devenirii umane și sociale în același timp. Această stimulare conștientă pe care o înfăptuiește educația se exprimă prin diversitatea și unitatea diferitelor componente, fiecare vizând o anumită latură a personalității. Pedagogul francez Rene Hubert distinge, în acest fel: educația intelectuală, morală, estetică, fizică și profesională.

slider-01

Esența educației profesionale constă în formarea unui orizont cultural profesional, cu privire la procesul de producție, concomitent cu dezvoltarea unor capacități, priceperi și deprinderi necesare participării la acest proces. Profesiunea reprezintă cadrul principal în care latura acțională a idealului educațional se concretizează, rezultatele ei depinzând de vocație, considerată una dintre dominantele personalității umane.

În deplin constrast cu laturile tradiționale ale educației, ,,noile educații” prezintă o ierarhizare a aspectelor care impun schimbări în domeniul educației, din punct de vedere al importanței pe care o prezintă pentru sistem: educația ecologică, pentru pace și colaborare, nutrițională, interculturală, pentru mass-media și pentru comunicare, antreprenorială etc.

educatie-antreprenoriala-programul-srld-2015-1024x798

Educaţia antreprenorială urmăreşte consolidarea aptitudinilor, cunoştinţelor şi motivaţiei specifice obţinerii succesului antreprenorial, într-o varietate de direcţii. În prezent, educaţia antreprenorială este oferită sub o diversitate de forme, la toate nivelurile de şcolarizare, începând cu nivelul gimnazial sau liceal până la programele universitare. Educaţia antreprenorială se diferenţiază de alte forme de educaţie prin faptul că aceasta se concentrează pe reacţia la oportunităţi.

,,Noile educații” implică reconsiderarea conținuturilor și obiectivelor educației în contemporaneitate. Unii autori consideră ca această ,, renovare” a educației ar trebui să fie atât de profundă, încât să conducă la completarea componentelor tradiționale ale educației cu ceea ce reprezintă ,,noile educații”.

By Diana Arieșan – editor contribuitor The Woman

sursa-foto-marta-popescu-photography-1

Diana este profesor pentru învățământul preșcolar cu o experiență de peste 11 ani și autorul cărții „Abis în dealul sihastru”, lansată în anul 2013 (Editura Grinta, Cluj-Napoca). În anul 2015 a devenit membru al Cenaclului UBB, proiect realizat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj. Absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Școlii Populare de Arte „ Tudor Jarda”, din Cluj-Napoca, secția retorică, Diana are preocupări pentru artă, sub toate formele sale. În perioada 2012-2014 a fost membru al trupei de teatru „ Pavlov 25”, iar în prezent își consolidează abilitățile de retor în cadrul diferitelor evenimente culturale.

Surse articol:

„Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică”- Ioan Nicola, Domnica Farcas, Editura didactică și padagogică, București – 1992;

„Pedagogie- fundamente teoretice”- Ion T. Radu, Liliana Ezechil, Editura V&I INTEGRAL, București – 2002

 Surse foto:

negruti.files.wordpress, comlearningandconsulting.ro, sigurantafinanciara.ro