Înscriere Start-up Nation

Perioada de înscriere a proiectelor a luat sfârșit!

Ai o idee de afacere pe care ai vrea să o pui în practică și visezi la o afacere pe care vrei să o inițiezi? Spune-ne care este afacerea ta mult visată și hai să fim partenerii tăi în obținerea finanțării pentru dezvoltarea acesteia.

Anul acesta Antreprevision și The Woman și-au luat misiunea de a sprijini în mod gratuit 2 femei care doresc să devină antreprenoare, ajutându-le să obțină o finantare de 200.000 lei, TVA inclus, fara cofinantare proprie, prin programul guvernamental Start-up Nation, estimat a se deschide începând cu luna octombrie 2018.

Ce vom face noi?

Vom fi alături de tine în toate etapele dezvoltării unei afaceri:

– identificăm oportunitatea investitiei,

– analizăm fezabilitatea acesteia,

– analizăm eligibilitatea ideii,

– elaborăm și depunem proiectul de investiție,

– obținem finanțarea, iar ulterior oferim asistență în implementarea și finalizarea cu succes a proiectului.

 

Premiul campaniei

În urma campaniei implementate de către ANTREPREVISION în colaborare cu THE WOMAN, se vor desemna două câștigătoare și anume finalistele care au obținut punctajul cel mai mare în urma:

–  completării fișei de înscriere

– a transmiterii arhitecturii de business 

– prezentarea la interviu

Cele două câștigătoare din cadrul campaniei vor beneficia gratuit de câte un pachet complet de servicii de consultanță care include: 

– Elaborare plan de afacere;

– Date Generale;

– Viziune, strategie;

– Resurse umane;

– Prezentarea proiectului (Descrierea proiectului de investiții, Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi, Dimensionare valoare de investiţie, Plan de finanţare a proiectului)

– Analiza pieței (Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei, Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu, Descrierea exactă a produsului/serviciilor, Definirea pieței, Localizarea pieței, Caracteristici ale cererii pentru produs/serviciu, Concurenţi potenţiali)

– Strategia de comercializare (Politica produsului, Politica de distribuţie, Activităţi de promovare a vânzărilor)

– Proiecţii financiare (Bilanț, Cash Flow, Cont de Profit și Pierdere, Grafic de rambursare / plată, Justificarea necesității finanțării proiectului)

– Înregistrarea și depunerea proiectului

– Elaborarea răspunsurilor la eventualele clarificări solicitate

– Feedback permanent oferit cu promptitudine

– Asistență în implementarea proiectului

Comisia de alegere a câștigătoarelor va fi formată dintr-un reprezentant al firmei de consultanță Antreprevision și un reprezentant al THE WOMAN.

 

Perioada de desfășurare a campaniei: 28 august – 10 septembrie

Campania se va desfășura începând cu data de 28 august 2018 și se va încheia la data de 14 septembrie 2018. Înscrierile în campanie se vor opri la data de 10 septembrie 2018 ora 12:00. Participantele care se vor înscrie dupa această dată nu vor fi luate în considerare.

calendar-01 (1)

Condiții de participare

La această campanie pot participa toate persoanele fizice, de pe întreg teritoriul țării, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– Citesc metodologia existentă și Fisa de prezentare program de finantare & Coduri CAEN

– Persoane de sex feminin care au împlinit vârstă de 18 ani la momentul înscrierii în campanie;

NU dețin societăți înființate înainte de 31.01.2017, care au același cod CAEN autorizat pentru care se va aplica la finanțare. Solicitanta va putea aplica pentru finanțare doar dacă aplică pentru un CAEN nou, care nu a mai fost autorizat și din care nu s-au obținut venituri într-un alt IMM în care același solicitant a fost/este asociat/acționar;

– NU au obținut în anul anterior finanțare prin programul Start-up Nation;

În cadrul campaniei pot participa doar persoanele fizice care doresc să își înființeze o societate care care să activeze în unul dintre următoarele domenii:

– Producție (industrie prelucrătoare )

– Tehnologia Informației (IT) – Cod CAEN 6201

– Industrii creative

 

Pașii derulării campaniei

 

Etapa I –  Înscrierea în campanie: Completarea Fișei online și Arhitectura de business

Perioada 28 august -10 septembrie 2018

1. Completarea online a fișei de înscriere disponibilă aici

Începând cu dată 28 august 2018 până în dată de 10 septembrie 2018 va fi disponibil pe site-ul www.thewoman.ro/startupnation un formular de înscriere.

Formularul va conține întrebări de eligibilitate pentru aplicarea la finanțare, iar fiecare întrebare necesită un răspuns. Formularele care conțin întrebări fără răspunsuri vor fi eliminate. O dată transmis formularul, acesta nu va mai putea fi modificat sau redepus. Nu este posibilă înscrierea cu 2 formulare în campanie, se va lua în cosiderare doar primul dintre ele.

În fișa de înscriere se vor completa toate datele solicitate legate de participant și se vor asuma următoarele condiții de participare:

a. Înființarea unei societăți până la dată de 25 septembrie într-unul din următoarele domenii:

– Producție (industrie prelucrătoare)

– Tehnologia Informației (IT) – Cod CAEN 6201

– Industrii creative

Activitățile din domeniile producție sau IT (cod caen 6201) vor beneficia un punctaj suplimentar la evaluare, acestea fiind activitățile cu cele mai mari șanse de finanțare.

b. Creare de locuri de muncă, menținerea locurilor de muncă și asigurarea funcționarii afacerii. În funcție de domeniul de activitate pentru care aplică, participantul își asumă crearea a cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată pentru șomeri sau absolvenți după anul 2012.

În cazul în care ideea de afacere se încadrează în domeniul producției (industrie prelucrătoare) sau domeniul IT ( cod CAEN 6201), câștigătorul campaniei se angajează la crearea a două locuri muncă pentru șomeri sau absolvenți începând cu anul 2012.

În cazul în care ideea de afacere se încadrează în domeniul industriilor creative, câștigătorul campaniei se angajează la crearea a trei locuri muncă pentru șomeri sau absolvenți începând cu anul 2012.

b.1 Mențin locurile de muncă create prin proiect minim 2 ani de la finalizarea implementării proiectului

b.2 Mențin afacerea funcțională și bunurile achiziționate prin proiect cel puțin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

b.3 Acceptă și aleg una din cele 3 modalități de decont a finanțării:

1. Rambursare din surse proprii;

2. Rambursare din credit punte;

3. Plata directă cu condiția  furnizorul  livreze echipamentele înainte  achitați contravaloarea bunurilor.

c. Achiziționarea de echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri.

d. Echipamentele achiziționate prin proiect vor fi noi și vor îngloba tehnologie/tehnologii și/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.

 

2. Prezintă o arhitectură de business a afacerii

Alături de fișa de înscriere se va atașa o arhitectură a business-ului dorit. Arhitectură de business va conține următoarele:

– Prezentarea ideii de business

– Viziunea business-ului și obiectivele

– Definirea principalelor categorii de clienți

– Prezentarea și definirea obiectivelor de marketing

 Cifra de afacere anticipată pentru primii doi ani

– Principalele elemente care formează costul investițional

 

Etapa II – Evaluarea aplicațiilor: 11-12 septembrie 2018

În urmă evaluării aplicațiilor vor fi alese 5 participante care vor merge în etapa următoare.

Etapa III – Intervievarea participanților13-14 septembrie 2018

Etapa IV – Anunțarea celor 2 câștigătoare15 septembrie 2018

Anunțarea câștigătoarelor se va realiza telefonic și prin intermediul canalelor online.

 

Grila de evaluare:

Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie și programare IT – CAEN 6201 40
2 Industrii creative 30
Arhitectura de business
B 3 Sunt descrise complet si concret:- Prezentarea ideii de business- Viziunea business-ului si obiectivele- Definirea principalelor categorii de clienti- Prezentarea si definirea obiectivelor de marketing- Cifra de afacere anticipata pentru primii doi ani- Principalele elemente care formeaza costul investitional 20
4 Sunt descrise partial:- Prezentarea ideii de business- Viziunea business-ului si obiectivele- Definirea principalelor categorii de clienti- Prezentarea si definirea obiectivelor de marketing- Cifra de afacere anticipata pentru primii doi ani- Principalele elemente care formeaza costul investitional 10
5 Nu sunt descrise deloc:Sunt descrise complet si concret:Prezentarea ideii de business:- Viziunea business-ului si obiectivele- Definirea principalelor categorii de clienti- Prezentarea si definirea obiectivelor de marketing- Cifra de afacere anticipata pentru primii doi ani- Principalele elemente care formeaza costul investitional 0
Interviu
C 6 Prezentarea ideii de afacere si a unui plan strategic pentru afacerea ta care demonstreaza ca vei gasi clienti dispusi sa creada in tine si sa ti se alature. 40
Total puncte obţinute 100

 

Despre Antreprevision

Antreprevision este o societate înființată în anul 2013 prin intermediul unui proiect de finanțare guvernamentală, care spijină mediul de afaceri, oferind servicii complete de consultanță în accesarea fondurilor europene și guvernamentale și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Antreprevision se concentrează pe două tipuri de servicii complexe și integrate, care presupun: servicii de consultanță proiecte fonduri europene și guvernamentale și servicii de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Serviciile oferite poartă amprenta unei experiențe de peste 8 ani a experților în scriere și implementare de proiecte fonduri europene și guvernamentale, elaborare planuri de afaceri și cereri de finanțare, în antreprenoriat și în organizarea de cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

 

Informații suplimentare se pot obține la următoarele date de contact:

Antreprevision: 0740330311, email: office.antreprevision@gmail.com

The Woman: 0741401399, email: madalina@thewoman.ro