Jobul și cariera în evoluția femeii antreprenor

Chiar dacă inițial am putea crede că jobul și cariera au însemnătate comună, acestea se diferențiază în mod evident prin diferite caracteristici care ne influențează evoluția profesională și modul în care tindem spre ideal, prin prisma educației antreprenoriale.

Prin simpla documentare, găsim în dicționar explicații variate asociate celor două cuvinte aparent sinonime. Noțiunea de job se identifică prin expresii ca  „lucrare plătită” sau  „slujbă, serviciu”, amintind de unele cazuri din mediul rural, ale femeilor din familiile defavorizate a căror percepție asupra jobului, serviciului era doar prin prisma salariului și atât, neavând aspirații mai înalte.

Aceeași explicație ne este oferită și de Dictionary.com, unde jobul este definit ca „a piece of work, especially a specific task done as part of the routine of one’s occupation or for an agreed price” sau „anything a person is expected or obliged to do” „duty”, „responsibility”, explicații care coincid perspectivelor pe termen scurt, determinând rezultate imediate într-un sistem motivațional limitat.

Cariera reprezintă un proces continuu de formare și dezvoltare pe termen lung, prin investire de timp și resurse, având obiective și un scop precis, care stau la baza aspirației către idealul profesional. Cariera este definită ca fiind: „profesie, ocupație”, „domeniu de activitate”, „etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională”, explicații care coincid cu succesul și, implicit, cu un statut social înalt: „poziție în societate, situație bună”.

Există și definiții care evidențiază în mod direct faptul că existența carierei este determinată de dezvoltarea continuă prin asimilarea de cunoștințe și deprinderi specifice domeniului de activitate, prin dobândirea de competențe, aptitudini și atitudini, care întregesc procesul de formare și perfecționare: „an occupation or profession, especially one requiring special training, followed as one’s lifework” , „a person’s progress or general course of action through life”, „success in a profession, occupation”, „speed, especially full speed”.

O femeie cu o carieră de succes va fi mereu conștientă de posibilitatea transformării carierei într-o afacere, însă pentru ca acest proces să se desfășoare eficient nu sunt suficiente doar cunoștințele asimilate și ideea standard conform căreia orice rețetă a succesului este complet aplicabilă în cazul dezvoltării unei afaceri. Factorii dezvoltării pe plan antreprenorial diferă de cei care stau la baza alegerii unei meserii, fiind vitală folosirea unor strategii, metode și procedee actuale, conform tendințelor curente, care să ducă la o mai bună performanță.

Propria ta instruire și educare, investirea continuă în cunoaștere și adaptarea constantă la mediul de lucru și tendințele nou-apărute în propriul domeniul de activitate, care se află într-o continuă și rapidă schimbare, întregesc procesul de ascensiune către idealul antreprenorial și îți oferă cel mai solid credit pentru a-ți păstra locul în competiție pe termen lung.

By Diana Arieșan – editor contribuitor The Woman

Sursa foto - Marta Popescu Photography

Diana este profesor pentru învățământul preșcolar cu o experiență de peste 11 ani și autorul cărții „Abis în dealul sihastru”, lansată în anul 2013 (Editura Grinta, Cluj-Napoca). În anul 2015 a devenit membru al Cenaclului UBB, proiect realizat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj. Absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Școlii Populare de Arte „ Tudor Jarda”, din Cluj-Napoca, secția retorică, Diana are preocupări pentru artă, sub toate formele sale. În perioada 2012-2014 a fost membru al trupei de teatru „ Pavlov 25”, iar în prezent își consolidează abilitățile de retor în cadrul diferitelor evenimente culturale.