Regulament activitate promoțională CONCURS – CÂȘTIGA UN SET DYSON X NASHI

Organizatorul activității promoționale

Organizatorul activității promoționale cu tema « TOMBOLA THE WOMAN x DYSON X NASHI » este ACCESSORIZE EMPIRE SRL, strada Caisului 19, Cluj- Napoca cu cod unic de inregistrare Ro 37321840.

Tipul de activitate promoțională

Această activitate reprezintă o promoție de tip concurs și se vă derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la activitatea promoțională.

În desfășurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni:

–              În perioada  01- 23 Decembrie cei care vor să participe trebuie să achiziționeze un produs Nashi de la Nashi Store in Store (Strada Caisului 19, Cluj-Napoca, în incinta Vodnar Beauty Lounge) și vor participa în mod automat la tombola

–              Participanții vor primi un număr împreună cu bonul emis

–              Cei care participă trebuie să furnizeze un număr de contact în cazul în care câștigă pentru a putea fi contactați

Regulamentul oficial al activității promoționale

Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit la adresa

Participarea la această activitate promoțională echivalează cu/implică cunoașterea și acceptarea integrală şi necondiționată de către orice participant a prevederilor și aplicării prezentului regulament.

Criterii de eligibilitate pentru participanți

Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a ridica premiul în condițiile în care este ales ca și câștigător potențial, într-un interval de maxim 7 zile de la anunțarea câștigului. Premiul se ridică din magazinul aferent (Strada Caisului 19, Cluj-Napoca).

În cazul în care participantul se înscrie în activitatea promoțională, dar nu are capacitatea de a ridica premiul, și este ales că potențial câștigător, organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate privind incapacitatea câștigătorului de a-și îndeplini condițiile de acordare a premiului.

În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitățile de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care vă semna în numele câștigătorului o declarație prin care organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

Durata și locul de desfășurare al concursului

 Înscrierea la concurs are loc în perioada 01-23 Decembrie.

Extragerea câștigătorului se vă realiza în data de 24 Decembrie prin extragere, filmată și publicată pe pagina de Instagram @vodnarbeautylounge.

Înscrierea în concurs

Pentru a se înscrie în tombola, orice persoana trebuie să achiziționeze un produs Nashi.

ACCESSORIZE EMPIRE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

Înainte de începerea concursului și după încetarea lui, înscrierea în concurs și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în regulamentul oficial nu conferă dreptul de a participa la concurs.

Înscrierea în această activitate echivalează cu/implică faptul că participanții au luat la cunoștință și au acceptat, integral și necondiționat, atât regulamentul oficial de desfășurare al concursului, cât și toate reglementările Instagram legate de utilizarea acestui site, fiind direct răspunzători în cazul încălcării unei prevederi specifice acestor reglementări.

Mecanismul concursului

Pentru a participa la această activitate promoțională, orice participant trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

–              să achiziționeze un produs Nashi

–              să furnizeze un număr de contact

–              să pastreze numărul de bon și bonul fiscal în original pe care l-a primit după achiziția produsului Nashi

Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat, precum și acele comentarii care nu au legătură cu obiectul activității promoționale.

Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus sau neîndeplinirii cumulative a tuturor cerințelor specificate mai sus, Organizatorul nu vă considera că validă respectiva participare.

Premiile acordate

În cadrul acestui concurs va fi oferit că premiu:

Un set coafat Dyson Airwrap în valoare de 2.799,99 RON

Setul conține: 1 x Perie de netezire; 1 x Perie moale; 1 x Perie rotunda pentru volum; 1 x Ondulator lung 30mm; 1 x Ondulator lung 40 mm; 1 x Accesoriu de uscare cu efect Coandă

Premiul anunțat în concurs se va acorda așa cum a fost anunțat în regulament; el nu se poate schimba cu altceva și nici nu i se poate acorda câștigătorului contravaloarea în bani.

În măsura în care un câștigător nu poate beneficia în final de premiul câștigat, din cauza nerespectării unor condiții specifice de concurs (nu se poate deplasa pentru ridicarea premiului din motive obiective sau din alte cauze independente de voința să), premiul se vă acorda unei rezerve, în ordinea stabilită conform jurizării.

Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul vă fi desemnat în urma unei extrageri care va fi filmată, apoi postată pe pagina de instagram @vodnarbeautylounge.

Câștigătorul vă fi desemnat în data de 24 Decembrie 2023 si va fi contactat telefonic.

Nu se acceptă contestații ulterioare referitoare la deciziile juriului.

Persoanele care dețin a treia, respectiv a patra poziție în clasament după cea a câștigătorului vor fi considerate rezerve.

Dacă la verificarea finală, câștigătorul desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia vă fi anulat şi vă fi contactată persoana desemnată că rezerva 1, conform algoritmului de mai sus. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se vă relua procedura până la epuizarea rezervelor.

Responsabilități

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului că urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participante la concurs, dacă vă considera că aceasta este licențios sau indecent.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea THE WOMAN, al concursului sau al concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Încetarea concursului înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la activitatea promoțională ulterior încheierii acesteia.

Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

– Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

– Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs:

– nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după momentul preluării lor de către câștigător;

– sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătățîi, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

– nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

– își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul).