Interpretul de conferință

Interpretul – o imagine cu contururi imprecise

Ce este un interpret? Cine este interpretul? Sunt întrebări la care un organizator de evenimente grăbit ar răspunde: „Vedeta spectacolului pe care îl organizez, firește!” și s-ar gândi cu mândrie la cântăreții, instrumentiștii sau actorii pe care îi va aduce pe scenă.

De multe ori se întâmplă ca interpretul de conferință, o dată sosit la locul evenimentului, să își anunțe prezența și să fie trimis în grabă să se schimbe în vestiarul dansatorilor.

Dacă ar fi să-i dăm interpretului un alt nume, cel de „translator”, o altă cutie a Pandorei, plină de confuzii, s-ar deschide. „De ce să avem până la urmă nevoie de translator? Ce să facă el? Să traducă? Lasă ca am eu o domnișoară secretară absolventă de Litere, care știe vreo trei limbi. Se ocupă ea.”

Iată cam ce ar putea spune rapid gazda unui eveniment, copleșită de complexitatea organizării ca să se aplece prea mult asupra acestui detaliu nesemnificativ: a facilita transmiterea limpede a informațiilor pentru toți participanții prin asigurarea interpretării.

Jose Manuel Barroso, President of the EC makes a visit to Copenhagen

Cine este până la urmă interpretul de conferință?

Acum, că am încercat să ilustrăm ceea ce nu este un interpret de conferință, ar trebui poată să definim cu claritate ceea ce este el, ce face un interpret și în ce condiții.

Pentru a defini un interpret de conferință este important să ne aplecăm nu atât asupra faptului că acest specialist este numit un interpret sau că instrumentul lui de lucru sunt limbile străine. Am văzut că aceste două criterii de definiție sunt de natură să inducă în eroare. Credem că de fapt noțiunea de „conferință” este esențială. De ce? Pentru că ea trimite la domeniul de expertiză pe care un interpret trebuie să îl stăpânească, la întreaga cercetare documentară aprofundată pe care o presupune pregătirea pentru o conferință.

Așadar putem spune că un interpret de conferință este un specialist lingvist, cunoscător a cel puțin două limbi străine care transpune oral (translatează sau traduce) un conținut specializat din limba străină în limba maternă în timp real, prin comunicare imediată.

 Ce face un interpret?

Dacă am încercat până acum să subliniem faptul că interpretul de conferință este un specialist al comunicării, este important de știut faptul că aspectele activității sale sunt definitorii în egală măsură.

Spuneam că un interpret de conferință transpune conținut specializat dintr-o limbă în alta, din limba sursă în limba țintă. Acest fapt presupune înțelegerea acestui conținut specializat, deci o etapă de pregătire documentară într-un domeniu de expertiză, fie el medical, juridic, tehnologic, lingvistic, artistic, istoric, sociologic, administrativ etc.

foto 2 articol Patricia.foto ciap.net

În urma parcurgerii acestei etape rezultă alcătuirea unui glosar multilingv care să reflecte vocabularul de specialitate pe care interpretul trebuie să îl stăpânească înainte de conferință. A stăpâni bine domeniul de expertiză înainte de conferință asigură viteza de reacție la tot ce este nou din cadrul conferinței, asigură o înțelegere rapidă a conținuturilor vehiculate în timpul conferinței.

A transpune conținutul specializat dintr-o limbă în alta presupune o etapă de ascultare activă în timpul cărei interpretul înțelege conținutul vehiculat în limba sursă. Aproape simultan intelectul interpretului este implicat în dezgolirea conținutului noțional de cuvintele din limba sursă în care acest conținut a fost exprimat. Este etapa deverbalizării. Aproape simultan cu aceste două etape are loc și etapa reformulării în limba țintă a conținutului și a redării acestuia in limba țintă. Deci, în timpul interpretării, creierul interpretului este angajat în cel puțin trei procese simultane.

Iar această simultaneitate a proceselor de interpretare, precum și viteza lor este specifică muncii unui interpret. Un interpret trebuie să susțină o viteză de procesare de 150 de cuvinte pe minut[1]. La această viteză, pentru a menține la vârf calitatea muncii sale, un interpret nu trebuie să aibă intervenții mai lungi de 20 de minute.

foto articol Patricia sursa congress rental.co.za

După 20 de minute el predă ștafeta colegului de cabină, de unde se vede cât de importantă este munca în echipă, rodajul, prezența activă, capacitatea de reacție, onestitatea atitudinii care ne ajută să recunoaștem că suntem cu toții supus greșelii, mai ales într-un mediu atât de stresant de lucru. Gradul de stres și de activare a proceselor neuronale situează activitatea interpretului pe locul 3 în lume, după cea a neurochirurgilor și a controlorilor de trafic aerian.

Condițiile de lucru pentru interpretarea de conferință

Care ar fi condițiile tehnice pentru efectuarea ideală a unei astfel de activități atât de exigente, de o mare precizie și complexitate?

Date fiind complexitatea si gradul de stres inerente acestei activități, cheia reușitei ei presupune munca susținută în echipă. Este vorba, în primul rând, de echipa de interpreți de conferință. Un interpret de conferință depinde întru totul nu numai de competența sa, ci și de cea a colegului său. De multe ori echipele se formează aleator, interpreții în cele mai multe cazuri nu au privilegiul de a lucra cu cineva cunoscut. Se cere de la ei, așadar, o mare putere de adaptare și o mare deschidere.

Condițiile tehnice de sonorizare a sălii, dar și a cabinelor sunt capitale. Ele trebuie verificate de către echipa tehnică împreună cu interpreții înaintea conferinței. O sonorizare de proastă calitate sau deteriorată pe parcurs face inutilă munca atât de dificilă a interpretului de conferință și duce la pierderea mesajului și deservirea clientului final căruia mesajul i se adresează.

Comunicarea cu clientul final este de asemenea crucială. A cunoaște din vreme numele oratorilor din cadrul evenimentului, agenda evenimentului, materialele care vor fi expuse la conferință ajută la pregătirea temeinică a conferinței și la asigurarea calității. Până la urmă, toate aceste elemente care contribuie la calitatea manifestării se reflectă în satisfacția finală a clientului, în faptul că acesta nu a fost incomodat de bariera lingvistică și că s-a manifestat printr-o prezență activă, printr-o contribuție vie la dezbateri. Interpretul de conferință care dă măsura deplină a competențelor sale în condiții organizatorice ideale îi ajută pe toți participanții la conferință să se situeze pe picior de egalitate, să facă schimb de cunoștințe și experiențe ca și când cu toții are vorbi aceeași limbă și anume limbajul de specialitate, indiferent de limba maternă care vehiculează conceptele acestui limbaj.

Agențiile de traducere și interpretariat care mediază comunicarea între interpretul de conferință și clientul final sau organizatorul evenimentului au așadar o importanță fundamentală pentru colaborarea cu interpretul. Întrucât ele sunt cele care coordonează transmiterea informațiilor amintite, s-ar putea spune că ele sunt cel mai important partener al interpretului, după colegul său de cabină.

Agenții, precum Corola Traduceri [2], care să fie conștiente de toate aspectele muncii unui interpret, nevoia de informații, încadrarea în timp, asigurarea unui cadru legal, asigurarea condițiilor tehnice, furnizarea ajutorului în situații de urgență sunt un etalon pentru felul în care ar trebui să funcționeze colaborarea pe piața interpretării și a organizării de evenimente. Pentru această agenție calitatea este o normalitate și un standard care, mereu respectat, face din orice conferință un succes și un prilej de bucurie.

Concluzie: bucuriile interpretării

În concluzie, după expunerea complexității atât de ridicate a interpretariatului și a dificultăților la care acesta îl expune pe interpret, de ce am vrea să fim interpreți? De ce să mai recurgem la interpreți?

Pentru că într-o lume a vitezei crescânde, a tehnologiilor care evoluează din ce în ce mai rapid, a volumului global de informații care se dublează la fiecare trei luni, este nevoie de acești cărăuși ai sensului care să facă din schimbul de informații o experiență umană, o minunată aventură.

[1] Pentru mai multe detalii privind constrângerile temporale, precum și simultaneitatea proceselor interpretării, cf. http://aiic.net/p/4002, accesat în 8 martie 2018.

[2] http://www.corolatraduceri.ro/

Autor: Patricia Comănescu

Surse foto 2 fotociap.net, congress rental.co.za, barinas.com

Interpretarea: o înveșmântare în haina fiecărui orator în parte

Corola Traduceri este o echipă de lingvişti pasionaţi şi bine pregătiţi care îşi canalizează toate eforturile în desfăşurarea unei activităţi ce ne defineşte ca oameni. Atunci când interpreții pășesc în cabina de interpretare ei devin magicienii care oferă prilejul oamenilor de a vorbi limbi diferite și totuși să se înțeleagă între ei.

Adina Pop Coman, colaborator Corola Traduceri, a absolvit Masteratul European de Interpretare de Conferință din Cluj-Napoca, iar din 2010 activează ca interpretă, traducătoare și formatoare lingvistică.

Haideți să aflăm mai multe!

Ce te-a făcut să devii interpret?

Deși am aflat ce presupune meseria de interpret destul de târziu în parcursul meu universitar, pot spune că m-a atras din prima. Mi se părea o activitate extraterestră în care, după ce trec prin pregătiri serioase și odată ajunși  în cabina de interpretare, interpreții intră într-un soi de transă și se fac luntre și punte pentru ca alți oameni să poată vorbi limbi diferite și totuși să se înțeleagă între ei. Totul în cel mai scurt timp. M-au împins, aș spune, curiozitatea și fascinația pentru comunicare și limbă.

Ce face mai exact un interpret?

Ah, teoretic, schema e simplă: ascultă un discurs rostit într-o limbă și îl transpune în alta. Există mai multe tipuri de interpretare și fiecare se desfășoară diferit, dar dacă vorbim despre cea simultană/de conferință, atunci vorbim și despre echipamentul special de care e nevoie: o cabină izolată fonic, console care îi ajută pe interpreți să asculte discursul în limba originală în căști și să transmită la un microfon mesajul tradus în căștile ascultătorilor.

Photo by Malte Wingen on Unsplash

Este suficient ca o persoană să cunoască limbi străine petru a face interpretare?

Nu e suficient. Acesta este doar primul pas, esențial, ce-i drept. Urmează pregătirea specializată, care diferă chiar și de cea pentru activitatea de traducere. Ca să poți interpreta, îți antrenezi ascultarea activă și memoria, îți șlefuiești vocabularul și registrul lingvistic în toate limbile de lucru, inveți să asculți și să vorbești în același timp cursiv și cu sens (pentru interpretarea simultană). E un proces treptat, care necesită multă rabdare, multe ore de muncă și toleranță la frustrare. Nu e cel mai firesc lucru din lume să vorbești deodată cu altcineva și să produci simultan o traducere fidelă și coerentă.

Care este cel mai dificil lucru atunci când interpretezi?

Depinde de situație și depinde de persoana pe care o întrebi. În general, însă, există câteva „sperietori” valabile pentru majoritatea interpreților: viteza prea mare a unui discurs, prezentările citite și neadaptate la stilul oral, accentele dificile, frazele neterminate, exprimările stufoase, acronimele obscure, folosirea necorespunzătoare a microfonului. Și să nu uităm de glume! Umorul e cel mai greu de tradus, mai ales când te ia pe nepregatite, iar cum ăsta e un ingredient esențial, nu vei fi niciodată cu adevărat pregătit pentru glume. Probabil că într-o reuniune în care vorbitorul anunță, spre deliciul anticipativ al publicului, că urmează să spună un banc (sau chiar că urmează un spectacol de stand-up comedy – am avut onoarea!), interpreții sunt singurii din sală care ar prefera s-o rupă la fugă.

Care e cel mai frumos lucru legat de interpretare?

Din nou, depinde. Pentru mine e frumos în primul rând faptul că oamenilor li se oferă posibilitatea să vorbească limba pe care o stăpânesc cel mai bine, chiar daca nu este cea vorbită de alți participanți, fără riscul de a nu fi înțeleși sau de a nu înțelege.

În ceea ce privește activitatea propriu-zisă, îmi place multitudinea de subiecte și puncte de vedere la care am acces, îmi place starea de concentrare și atenție pe care o pot atinge. Sunt frumoase momentele în care văd în sală reacții ale oamenilor care ascultă interpretarea la lucrurile spuse de orator și îmi mai place că mă împinge să caut noi soluții lingvistice cu fiecare experiență.

Photo by Mikael Kristenson on Unsplash

Am putea spune că persoana care intră în cabină se dedublează oarecum în timpul interpretării?

Am putea spune că are loc, pe de o parte, o hiperconcentrare care îți permite să lucrezi și, in același timp, o înveșmântare în haina fiecărui orator în parte – în sensul că nu trebuie să transpară în interpretare propriile opinii și gânduri.

Ce se întâmplă cu informațiile confidențiale? Ar trebui cineva să își facă griji că vor ajunge la urechi nedorite?

În niciun caz. Orice interpret profesionist trebuie să adere la standardele etice de lucru din domeniu și să păstreze confidențialitatea oricăror aspecte pe care organizatorul le dorește confidențiale.

Ce ar trebui să știe organizatorii atunci când au nevoie de interpretare la evenimentul lor?

Sunt câteva lucruri de bază care fac munca tuturor mai ușoară și mai eficientă. În primul rând, organizatorii trebuie să știe de ce limbi vor avea nevoie, în funcție de participanții la eveniment.

Apoi, să decidă dacă e nevoie de interpretare consecutivă, simultană sau șușotaj, lucru care se poate discuta direct cu interpreții, care pot evalua rapid situația și sugera cea mai bună soluție. Să nu uite, desigur, că dacă e nevoie de interpretare simultană, va fi nevoie și de echipament special.

De asemenea, e important de știut că un singur interpret nu va putea acoperi un eveniment care durează mai mult de o oră, motiv pentru care se lucrează în echipă; în general, fiecare interpret va lucra cam 20-25 minute, după care coechipierul va prelua ștafeta.

Bineînțeles, recrutarea interpreților ar trebui făcută din timp, deci nu cu câteva zile înaintea evenimentului, astfel încât aceștia să se poată pregăti temeinic; a face interpretare nu înseamnă a te prezenta în ziua cu pricina și a ciripi în cabină ce îți dictează inspirația de moment.

Tot în acest sens, noi le cerem tuturor colaboratorilor informații și materiale despre eveniment din timp pentru a ne putea familiariza cu informațiile și terminologia specifice domeniului. Mai sunt multe alte detalii, pe care sunt sigură că interpreții cu care doriți să colaborați vi le vor da cu  cea mai mare plăcere.

Nora Călbază

Sursa foto: Antenna on Unsplash, Malte Wingen on Unsplash, Mikael Kristenson on Unsplash.