Ziua Inginerului ne amintește de Elisa Leonida-Zamfirescu, prima femeie inginer din lume

Ziua de 14 septembrie a fost decretată, prin Hotărârea de Guvern din anul 2000, ca Zi a Inginerului Român”. Cu această ocazie, o readucem în atenție pe Elisa Leonida-Zamfirescu, unanim recunoscută drept prima femeie inginer din lume. Aceasta a adus o contribuție deosebită la progresul economiei naționale și la afirmarea științei românești.

Născută la 10 noiembrie 1887, în Galați, într-o familie cu 11 copii, este fiica intelectualilor Anastase și Matilda Leonida. După absolvirea liceului, Elisa Leonida se înscrie la Politehnica de astăzi, în București, denumită Școala de Poduri și Șosele la vremea aceea.

leo1

Fiind respinsă din cauza prejudecăților, care refuzau dreptul femeilor de a urma o astfel de facultate, se înscrie la Academia Regală Tehnică din Berlin, în anul 1909, devenind prima femeie studentă a acestei universități, fiind acceptată cu greu, din cauza acelorași prejudecăți. Presa vremii a consemnat evenimentul:

„Elisa Leonida, prima femeie inginer din țara noastră și din Germania”

„O compatrioată a noastră, domnișoara Elisa Leonida, în loc să studieze Literele sau Medicina, sau, mai rău, Dreptul, a studiat ingineria la Berlin”

„În inginerie viitorul femeilor e mare, d-ra Leonida a trecut cu deosebit succes examenul final, obținând diploma de inginer”

le 4

În anul 1912, după absolvire, devine în mod oficial prima femeie inginer din lume, cu specializarea chimie. Deși i se oferă un post de inginer la firma BASF din Germania, Elisa se întoarce în țară, reușind cu greu să obțină un post de inginer la laboratorul Institutului Geologic din București.

După începerea Primul Război Mondial, merge pe front, unde desfășoară o intensă activitate în cadrul Crucii Roșii, activitate sanitară pentru care este decorată cu ordine și medalii românești și străine. După război, își reia activitatea la Institutul Geologic, unde elaborează metode originale și raționalizări, introduce tehnici noi și  efectuează studii importante.

leo 3

Preocupată de analiza apei potabile, a diverselor minerale, petrol, gaze, cărbuni, bituminide solide, roci de construcție și de prepararea minereurilor, Elisa Leonida-Zamfirescu, acum soție a inginerului Constantin Zamfirescu, participă la importante studii de teren, privind identificarea și analiza unor noi resurse de cărbune, de șisturi bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxită sau cupru, cărora le-a consacrat și monografii:

Studiul extragerii potasiului din glauconite;

Studiul determinării germaniului în cărbuni și minereuri;

Valorificarea gazelor din craking;

Aditivi pentru uleiurile minerale pe baza de rășini acrilice;

Studiul compoziției chimice a țițeiului în R.P.R.

leo

În paralel, activează ca profesoară de fizică și chimie la Școala de fete „Pitar Moș” și la Școala de electricieni și mecanici din București. Profesează până la pensie, la vârsta de 75 de ani. A fost prima femeie membră AGIR și membră a Asociației Internaționale a Femeilor Universitare, în cadrul căreia a adus o contribuție esențială privind cunoașterea activității femeilor din România.

În calitate de președinte al Comitetului de luptă pentru pace din Institutul Geologic, a luat atitudine față de înarmarea atomică, adresând un protest competent și justificat comisiei de dezarmare de la Lancester House din Londra, insistând asupra pericolului armei atomice. Aceasta intervenție a fost comunicată oficial la ONU.

leo5

A încetat din viață la 25 noiembrie 1973, la vârsta de 85 de ani. La inițiativa Confederației Naționale a Femeilor din România, în anul 1997, a fost instituit „Premiul Elisa Leonida-Zamfirescu“ care se acordă pentru merite deosebite în domeniul științei și tehnicii unor personalități feminine.

By Diana Arieșan – editor contribuitor The Woman

Sursa foto - Marta Popescu Photography

Diana, profesor pentru învățământul preșcolar, cu o experiență de 12 ani în domeniu, este autorul cărții „ Abis în dealul sihastru”, lansată în anul 2013 (Editura Grinta, Cluj-Napoca). În anul 2015 a devenit membru al Cenaclului UBB, proiect realizat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj. Absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și a Școlii Populare de Arte „ Tudor Jarda”, din Cluj-Napoca, secția retorică, Diana are preocupări pentru artă, sub toate formele sale. În perioada 2012-2014 a fost membru al trupei de teatru „ Pavlov 25”, iar în prezent își consolidează abilitățile de retor în cadrul diferitelor evenimente culturale.

Surse foto: dimplify.com, agerpres.ro, forbes.ro, cunoastelumea.ro, afuarg.org. Sursă articol: „Enciclopedia personalităților feminine din România”, Editura Meronia, București, 2012