GIVEAWAY THE WOMAN X ODAIA CU PODOABE

Organizatorul activității promoționale

Organizatorul activității promoționale cu tema « GIVEAWAY THE WOMAN X ODAIA CU PODOABE » este SC LIBERO CONFERENCES SRL cu sediul în localitatea Floresti, Str. Valea Gârboului, nr. 10, ap. 32, județul Cluj, având nr.  IBAN  RO10BTRLRONCRT0325297901 deschis la Banca Transilvania și numărul de ordine în Registrul Comerțului J12/3339/2015, cod unic de înregistrare 35194350, reprezentată prin Bogdan Ciocian, în calitate de Administrator.

 

 Tipul de activitate promoțională

Această activitate reprezintă o promoție de tip concurs și se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la activitatea promoțională, așa cum sunt aceștia identificați în continuare.

 

În desfășurarea prezentei activități, SC LIBERO CONFERENCES SRL nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe site-ul INSTAGRAM și nu urmărește atragerea de date de pe Instagram sau furnizarea de date către Instagram. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor acestei rețele sociale.

Organizatorul activității promoționale nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Instagram. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.

Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Instagram pentru participarea la prezenta activitate.

Această activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Instagram.

 

În desfășurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni: 

-să urmărească paginile oficiale de Instagram @thewoman.ro (https://www.instagram.com/thewoman.ro/)  și @odaia.cu.podoabe (https://www.instagram.com/odaia.cu.podoabe/) 

-să lase un comentariu la postarea de concurs prin care să eticheteze două prietene 

-să lase un comentariu în care să răspundă la întrebarea „Cum ai dori să îți personalizezi premiul?”

 

Regulamentul oficial al activității promoționale

Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit la adresa https://thewoman.ro/giveaway-the-woman-x-odaia-cu-podoabe/.

Participarea la această activitate promoțională echivalează cu/implică cunoașterea și acceptarea integrală şi necondiționată de către orice participant a prevederilor și aplicării prezentului regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea prealabilă a acestora pe pagina oficială de Instagram a THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).

 

Criterii de eligibilitate pentru participanți

Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a ridica premiul în condițiile în care este ales ca și câștigător potențial, într-un interval de maxim 7 zile de la anunțarea câștigului. În cazul în care câștigătorul este din Cluj-Napoca, premiul se poate ridica fizic, de la biroul SC LIBERO CONFERENCES SRL cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Horea, numărul 5, județul Cluj, iar în cazul în care câștigătorul nu este din Cluj, premiul se va trimite prin curier la adresa menționată de către acesta.

În cazul în care participantul se înscrie în activitatea promoțională, dar nu are capacitatea de a ridica premiul, și este ales ca potențial câștigător, Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate privind incapacitatea câștigătorului de a-și îndeplini condițiile de acordare a premiului.

SC LIBERO CONFERENCES SRL își asumă sarcina de a expedia premiul câștigătorului la adresa menționată, pentru ridicarea premiului.

În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitățile de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

La această activitate promoțională nu pot participa angajaţii sau colaboratorii societăţii SC LIBERO CONFERENCES SRL și orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în parteneriat cu SC LIBERO CONFERENCES SRL din Cluj Napoca, în baza unei relaţii contractuale cu cei menționați anterior.

 

Durata și locul de desfășurare al concursului

Concursul se va organiza în perioada 1 iunie 2023 – 8 iunie 2023, ora 23:59.

Concursul se desfășoară pe pagina oficială de Instagram THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).

 

Înscrierea în concurs

Pentru a se înscrie în prezenta activitate, orice persoană trebuie să aibă cont de utilizator pe site-ul instragram.com, completat cu o adresă de email validă și nume/prenume.

În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele/prenumele reale, câștigătorul/câștigătoarea anunțat/-ă pe https://www.instagram.com/thewoman.ro/ sunt obligați să furnizeze numele și prenumele real, adresa de email și un număr de telefon pentru validare prin mesaj trimis către pagina oficială Instagram a THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).

SC LIBERO CONFERENCES SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

Înainte de începerea concursului și după încetarea lui, înscrierea în concurs și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în regulamentul oficial nu conferă dreptul de a participa la concurs.

Înscrierea în această activitate echivalează cu/implică faptul că participanții au luat la cunoștință și au acceptat, integral și necondiționat, atât regulamentul oficial de desfășurare al concursului, cât și toate reglementările Instagram legate de utilizarea acestui site, fiind direct răspunzători în cazul încălcării unei prevederi specifice acestor reglementări.

 

Mecanismul concursului

Pentru a participa la această activitate promoțională, orice participant trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

-să urmărească paginile oficiale de Instagram @thewoman.ro (https://www.instagram.com/thewoman.ro/)  și @odaia.cu.podoabe (https://www.instagram.com/odaia.cu.podoabe/) 

-să lase un comentariu la postarea de concurs prin care să eticheteze două prietene 

-să lase un comentariu în care să răspundă la întrebarea „Cum ai dori să îți personalizezi premiul?”

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comentariile publicate care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a postărilor ce nu respectă cerințele concursului, nu mențin un limbaj civilizat sau constituie un atac la adresa brandului sau regulilor de moralitate.

Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat, precum și acele comentarii care nu au legătură cu obiectul activității promoționale.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de stergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus sau neîndeplinirii cumulative a tuturor cerințelor specificate mai sus, Organizatorul nu va considera ca validă respectiva participare.

 

Premiile acordate

În cadrul acestui concurs vor fi oferite trei premii:

Premiul I – o ramă personalizată

Premiul II – o cană personalizată

Premiul III – un borcan personalizat

Premiul anunțat în concurs se va acorda așa cum a fost anunțat în regulament; el nu se poate schimba cu altceva și nici nu i se poate acorda câștigătorului contravaloarea în bani.

Premiul va fi trimis prin curier în termen de maxim 7 zile de la data anunțului oficial al câștigătorului, mesaj postat pe pagina oficială de Instagram THE WOMAN (https://www.instagram.com/thewoman.ro/).

În măsura în care un câștigător nu poate beneficia în final de premiul câștigat, din cauza nerespectării unor condiții specifice de concurs (nu se poate deplasa pentru ridicarea premiului din motive obiective sau din alte cauze independente de voința sa), premiul se va acorda unei rezerve, în ordinea stabilită conform jurizării.

 

Desemnarea câștigătorului

Toate comentariile valide vor fi lăsate pe pagina de Instagram THE WOMAN, unde vor fi centralizate și vor putea fi vizualizate alături de numele participantului.

Câștigătorul va fi desemnat pe baza de extragere prin commentpicker.com

Câștigătorul va fi desemnat până pe data de 11 Iunie 2023. El va fi contactat prin Instagram Messenger. Un participant poate să publice un număr nelimitat de comentarii.

Nu se acceptă contestații ulterioare referitoare la deciziile juriului.

Persoanele care dețin a treia, respectiv a patra poziție în clasament după cea a câștigătorului vor fi considerate rezerve.

Dacă la verificarea finală, câștigătorul desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat şi va fi contactată persoana desemnată ca rezerva 1, conform algoritmului de mai sus. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura până la epuizarea rezervelor.

Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina https://www.instagram.com/thewoman.ro/

 

Responsabilități

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participante la concurs, dacă va considera că aceasta este licențios sau indecent.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea THE WOMAN, al concursului sau al concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Încetarea concursului înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la activitatea promoțională ulterior încheierii acesteia.

Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, urmatoarele:

– Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

– Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

 

Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs:

– nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după momentul preluării lor de către câștigător;

– sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

– nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

– își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul).

,,Cadoul personalizat poate să apese orice buton emoțional îți dorești!”/ Adelina Bortă – Odaia cu Podoabe

Nu am ales niciodată să fac cadouri din complezență. Am căutat „acel ceva” personalizat pentru „acel cineva”, dorindu-mi ca prietenul, colegul sau membrul familiei mele să se simtă special și cel mai important. Am considerat mereu că, atunci când oferi un cadou cuiva drag, transmiți un mesaj puternic prin efortul pe are îl depui, prin faptul că îi arăți că îl cunoști pe el și ceea ce îi place. Iar prieteniile adevărate merită eforturi uriașe.

Așa am întâlnit-o pe Adelina Bortă, tânăra antreprenor din Iași, care și-a descoperit pasiunea de a modela pastă polimerică și de a o transforma în accesorii inedite: „o cană cu personalitate sau orice altă idee pribegește în minte”. Ideea proiectului său, Odaia cu Podoabe, s-a născut în familia sa, mama reprezentând modelul său.

The Woman Magazine - Odaia cu Podoabe

„Mama a avut îndeletnicirea de a crea din nimic ceva: din bucăți de scârț construia căsuțe pentru păpuși, din foi albe făcea cărți de colorat și din borcănele goale realiza decorațiuni cu care să te mândrești. Acum, împărtășesc aceeași pasiune!

Prin produsele sale, Adelina își dorește să dea glas ,,oricărei născociri, a noastre sau a voastre”. În odaie putem găsi: podoabe handmade „făurite cu răbdare pentru fiecare femeie care își caută stropul de unicitate”, cadouri personalizate „potrivite pentru fiecare poveste în parte” sau albume foto interactive „și cu multă personalitate”.

Odaia cu podoabe - The Woman Magazine

Cum a început povestea acestui business și ce te-a inspirat când ai ales numele?

Cred că este o poveste cu rădăcini foarte adânci. Încă de când eram micuță, mama mea ne încânta, pe mine și pe fratele meu, cu totul felul de idei distractive. Îmi aduc aminte de „Creionel”, cartea de desenat schițată de mama mea, casa de păpuși făcută din scârț, decorațiunile pentru brad pe care le făceam împreună și multe alte proiecte numai bune de stârnit rotița creativă. De asemenea, am moștenit de la mama plăcerea de a oferi cadouri.

E mereu o provocare să găsești ,,acel” cadou, dar atunci când reușești să conturezi o poveste prin ceea ce oferi toate gândurile se aliniază și formează un „Asta căutam!”. Entuziasmul de a-l oferi crește din ce în ce mai mult și uneori îi dă un brânci și orgoliului „Stai să vezi ce i-am luat eu!”. Întregul proces e palpitant și presărat cu umor, neapărat! 

Odaia cu podoabe: The Woman Magazine 3

„Odaia cu Podoabe a început cu o pagină de Facebook, creată de o copiliță naivă, care tocmai terminase Publicitate și era pur și simplu îndrăgostită de borcănelele pictate de mama ei.”

De asemenea, credeam că succesul va veni de la sine. Dacă ai o pagină de Facebook, publicitate și un produs bun ce ar putea să meargă prost? Uneori naivitatea e cel de-al doilea nume al meu… Din fericire, o prietenă mi-a povestit de un proiect cu fonduri europene nerambursabile, care se numea „Start la Antreprenoiat în Nord-Est!”.

Din momentul în care m-am înscris, visurile au început să își facă un culcuș cald, iar ideea că Odaia cu Podoabe va deveni ceva real îmi hrănea zilnic entuziasmul.

The Woman Magazine - Adelina Bortă 1

În momentul în care am ales denumirea aveam 2 tipuri de produse și o iubire pentru cuvintele vechi. Cuvântul odaie” mă trimitea cu gândul spre copilărie, căldură, liniște, joacă, iar cuvântul podoabe” reprezenta o colecție de idei care reușesc să îți surprindă personalitatea și unicitatea. După cum spuneam, aveam două tipuri de produse, borcănelele decorative și accesoriile, de aceea simțeam nevoia de a găsi o denumire care să cuprindă diversitatea produselor, unicitate și căldură.

Cine este Adelina Bortă, artistul din spatele brandului? 

Mereu mi-am dorit să lucrez într-un domeniu creativ, însă m-am plimbat pe mai multe poteci până să realizez că pasta polimerică este exact pe sufletul meu, deși am descoperit-o prima dată în liceu.

Odaia cu podoabe: The Woman Magazine 1

Din aceeași dorință de a face parte dintr-o comunitate creativă mi-am ales și specializarea, Publicitate, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mai apoi m-am întors în orașul meu de suflet, Iași, iar cei de la Fundația Comunitară Iași mi-au oferit postul de Specialist Comunicare și Relații Publice. 

În fiecare zi mă jucăm cu grafica și cuvintele, dar dincolo de toate am cunoscut oameni care clădeau dorința de inițiativă și mă uimeau cu o altfel de mentalitate și atitudine. Ei au schițat o hartă importantă pentru mine, mi-au oferit încrederea de care aveam nevoie și, mai ales, puterea de a vedea dincolo de eșec.

„Cred cu adevărat că suntem produsul comunității în care creștem, de aceea sunt conștientă că am colecționat de la fiecare câte un suvenir!”

Odaia cu podoabe: The Woman Magazine 6

De la mama iubirea pentru creativitate și creație, tatăl meu m-a inspirat să apăr valorile în care cred, iar fratele meu a fost dintotdeauna sursa mea de pozitivism, mi-a dezvoltat mult simțul umorului și m-a învățat cum să râd de greșelile mele. Tot în fruntea listei este și Florin, piatra mea de temelie și cel care își petrece 12 din 24, 17 din 24 și oricât este nevoie pentru ca această idee să trăiască cât mai mult. Și desigur, nu am cum să uit de prietenii extraordinari, care mă molipsesc mereu de pofta de trăi în prezent.

Toate acestea fac parte dintr-un exercițiu de echilibru, care te învață zilnic să fii modest și să nu uiți că toate piesele de puzzle creează imaginea de ansamblu.

Odaia cu podoabe: The Woman Magazine 13

Cine este este clientul vostru? Cum l-ai descrie?

Ne adresăm omului care înțelege și respectă munca din spatele produsului. Este mai mare dragul să vorbești cu toți clienții noștri, deoarece îți oferă zilnic entuziasmul de care ai nevoie să mergi mai departe. Sunt deopotrivă înțelegători, având inevitabil și incidente neplăcute, dar din fericire majoritatea au știut să comunice cu noi și am avut ocazia să ne perfecționăm, să învățăm ceva prețios din greșelile noastre și, dincolo de toate, să le demonstrăm că fiecare comandă este importantă pentru noi.

„Iubim comunitatea care s-a creat pe pagina de Facebook și suntem profund recunoscători că au încredere în noi, iar împreună vom găsi mereu cadoul perfect!”

The Woman Magazine - Adelina Bortă 4

De asemenea, cred că împărtășim valori comune precum respectul pentru munca și timpul celuilalt, entuziasmul pentru cadouri care spun o poveste și dragostea pentru lucrurile care inspiră căldură, emoție și culoare. 

Ai realizat căni pentru medici și profesori în perioada asta. Care a fost feedback-ul lor când au primit produsele tale și în ce măsură te-a motivat acesta în a continua să creezi?

Cănile pentru medici și profesori au fost întotdeauna printre cele mai populare, fapt ce mă bucură deoarece arată că prețuim din ce în ce mai mult importanța sănătății și a educației. Odată ce ai puterea fizică și o hartă cu valori și cunoștințe ți-e mult mai ușor să călătorești prin viață, să reușești să vezi oportunitățile și să știi cum să ai grijă de tine. 

Odaia cu podoabe: The Woman Magazine 2

În ceea ce privește feedback-ul, majoritatea împărtășesc cu noi reacțiile primite, ne trimit poze, ne ajută cu review-uri și mulți ne recomandă la rândul lor. Acesta este motivul pentru care iubim comunitatea care s-a creat în jurul paginii. Ne hrănesc cu energie, idei și creativitate în fiecare zi, iar fără ei, odaia nu ar avea căldura și veselia pe care o iubim. 

,,Cănile personalizate cu figurine modelate după poza celui drag sunt cele mai populare produse. Desigur, ele sunt caricaturi, însă cred că oamenilor le place ideea de a-l vedea pe cel drag reinterpretat într-o notă hazlie.”

The Woman Magazine - Odaia cu Podoabe - Adelina Bortă

Ce mesaj consideri că transmiți celor dragi, comandând un cadou personalizat?

În viziunea mea cadoul perfect este cel care spune o poveste. Desigur, nu e neapărat să fie personalizat ca să atingă acest țel, însă partea distractivă este că îți poți lăsa imaginația să zburde, orice idee îți vine în minte este binevenită și o putem face împreună să funcționeze.

Poate fi o cană personalizată după o poză anume, care are o semnificație specială pentru tine, poate fi o figurină simplă cu câteva elemente care trimit spre pasiunile/hobby-urile persoanei dragi, dacă e o persoană pasionată de bucătărie îi poți comanda un set simpatic de borcănele pentru făină, sare etc. Cred că un cadou personalizat poate să apese orice buton emoțional îți dorești!

Ce planuri de viitor ai pentru Odaia cu podoabe?

De câteva luni, descoasem tainele broderiei automate și ne place tare mult să ne jucăm cu tot felul de modele care prind viață fir cu fir. În urmă cu o lună am simțit nevoia de o nouă odaie doar cu tricourile, așa că am creat Odaia Urbană.

Odaia Urbană - The Woman Magazine 1

În viitorul apropriat ne dorim să adăugăm în colecție și alte articole vestimentare precum bluze, șorțuri, hanorace, trăistuțe, șepci și produsul premium la care visăm: gecile din jeans. 

Tot din Odaia cu Podoabe s-a desprins Idei Decupate, care în momentul acesta face primii pași pe Facebook. Mama mea este pasionată de scrapbooking și realizează albume foto colorate și jucăușe, Explosion Box cu diferite tematici și tot felul de năzdrăvănii create din hârtie și imaginație. De aceea, de un an de zile colecționăm modele de hârtie decorativă și ilustrații pentru ca proiecte de tipul acesta să prindă contur real.

Pasionații vor putea alege dintre mai multe tipuri de hârtie, ca gramaj și dimensiuni, oferindu-le posibilitatea de a-și personaliza hârtia decorată, în funcție de proiecte. Desigur, ne dorim să diversificăm cât mai mult produsele și să cuprindem în măsură cât mai mare nevoile pe partea aceasta, iar cu pași mărunți și harnici suntem siguri că vom reuși.

By Diana Turcu, editor The Woman Magazine

Sursă foto: arhivă personală Adelina Bortă – Odaia cu Podoabe