”Her Letters”, un proiect care reunește aspecte din cercetarea și activitatea a cinci artiste

Her Letters este un proiect multidisciplinar care reunește aspecte din cercetarea și activitatea artistică a celor cinci inițiatoare ale sale, artistele Anca Boeriu, Delia Călinescu, Magdalena Pelmuș, Ana Petrovici-Popescu și Silvia Trăistaru.

Blended territories_Zoita Delia Calinescu

Luând drept reper și pretext practica socială a scrisorii, proiectul reține din semantica și influența largă și eterogenă a acesteia asupra culturilor, obișnuințelor, valorilor și convingerilor sociale elementul personal, dimensiunea autoreferențialității și a autenticului, linia de forță a identității și raporturile dintre descifrare și inteligibilitate, sens și comunicare, interior și exterior, public și privat, intimitate și autoexprimare, confesiune și chestionare, solitudine și comunitate.

(c) Anca Boeriu

Fiind un demers în progres, Her Letters prezintă odată cu secvența de expunere de la Timișoara un număr de lucrări care traversează o gamă mai largă de genuri, cadraje și formate, de la desen grafic la video performance și instalație. Forma grafică, litera și scrierea, textualitatea și materialul, intervenția mâinii și dimensiunea de embodiment, masca și ascunderea sau revelarea de sine, introspecția și proiecția în exterior, natura subiacent documentară și încărcătura sau dorința exorcizării, precum și problematica memoriei și a autoarhivării (prin ficțiune conceptuală sau artefact manual) sunt doar câteva din ariile de sens la care lucrările artistelor reunite fac trimitere. Le apropie de metafora scrisorii faptul că lucrările au o dimensiune arhaizantă și primară (desenul, cuțitul, casa, metalul, masca), după cum în mod similar formele și protocoalele scrisorilor de-a lungul istoriei păstrează iremediabil ingrediente de ancestralitate și primitivism care le sunt definitorii (scrisoarea – printre primele forme de comunicare scrisă). Adăugată acestora, componenta de gen a proiectului indică, de o manieră în același timp gravă și autoironică, subtextul feminiza(n)t al întregului demers și implicațiile lui critice și chiar polemice.

(c) Ana Petrovici

Organizatorii vă invită să descoperiți expoziția Her Letters, sâmbătă, 7 octombrie și duminică, 8 octombrie 2023, în intervalul orar 16.00 – 20.00 la DIGITAL:CANVAS\ și Lapsus (Spl. Peneș Curcanul nr. 4-5, et 1, cu intrarea prin clădirea Azur).

Blended territories_Zoita Delia Calinescu

Her Letters este un proiect autofinanțat și promovat de Centrul de Proiecte Timișoara, prin evenimentul Timișoara 2023 – Celebrarea orașului.

Girl with Plastic Knife Syndrome performance, 2023, Magdalena Pelmus

Identitate grafică: Delia Zoița Călinescu

Organizatori: artouching și DIGITAL:CANVAS\

Silvia Trăistaru – Ți-am scris scrisori pe care nu le ai citit niciodată